Ono no Komachi

Price upon enquiry

0717- Masayoshi

-19th c.

-Ono no Komachi